მთავარი » ტესტები » Умение слушать?

Умение слушать?
Как вы обычно (чаще всего) слушаете собеседника? Ответьте, пожалуйста, ДА или НЕТ.

ტესტში დაშვებულია პასუხის მხოლოდ ერთი ვარიანტი
ტესტში 30 კითხვაა.