მთავარი » ტესტები » Приятно ли с вами общаться?

Приятно ли с вами общаться?
Ответьте "ДА" или "НЕТ" на утверждения.

ტესტში დაშვებულია პასუხის მხოლოდ ერთი ვარიანტი
ტესტში 20 კითხვაა.